Rozdział I: "Życie w Chrystusie"

 Katecheza 1
 Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

 Odwieczna miłość Boża 
 Nick Vujicic – Poznawanie Boga 

 artykuł
 film (5:04)

 Katecheza 2
 
Powołanie do szczęścia - szczęście chrześcijańskie

 www.biblijni.pl/Mt,5,3-12
 3MC – Czy wszyscy są wezwani do świętości?

 Biblia online
 film-animacja (3:31)

 Katecheza 3 
 Wolność i odpowiedzialność

 Czym dla ciebie jest? - Wolność 
 „Więzienie dało mi wolność od starego życia”

 film (3:20)
 artykuł

 Katecheza 4
 Nauka Jezusa o miłości
 3MC - Co to znaczy, że Bóg jest Miłością? 
 Świadectwo Olgi - o odkrywaniu tego, że Bóg kocha bezwarunkowo
 film-animacja (3:01)
 film (3:00)
 Katecheza 5
 
Czyny dobre i złe - cnoty i łaska

www.biblijni.pl/J,13,12-20 
 V Światowy Dzień Ubogich. “Nie traćmy okazji do czynienia dobra, dzielmy się życiem”. Orędzie papieskie. 

 Biblia online
 artykuł
 Katecheza 6
 Uczucia i życie moralne

www.biblijni.pl/Łk,15,11-32
 Miłość a uczucia - ks. Marek Dziewiecki

 Biblia online
 film (8:00)
 Katecheza 7
 Wybierać zgodnie z sumieniem

 Sumienie - czym jest i jaką pełni funkcję 
 10 sposobów, by odkrywać swoje sumienie. 

 film (15:01)
 artykuł

 Katecheza 8
 Bądźcie doskonali - cnoty i łaska

 3MC – Co to są cnoty?
3MC – Co to jest łaska?

 film-animacja (3:52)
 film-animacja (2:47)

 Katecheza 9
 
Miłosierdzie i grzech
 Jak wygląda typowa spowiedź? ks. P. Pawlukiewicz
 Czym tak naprawdę jest spowiedź?
 3MC – Co to jest spowiedź? 
 www.biblijni.pl/Rdz,3,1-24 

 film (5:50)
 film (4:11)
 film-animacja (3:27)
 Biblia online

 Katecheza 10
 Sprawiedliwość Boża
www.biblijni.pl/Mt,25,31-46 
Cnota sprawiedliwości 

 Biblia online
 artykuł

 Katecheza 11
 
Rok łaski od Pana - odpusty
 Odpusty. Brak przywiązania do grzechu? 
 3MC - W jaki sposób otrzymujemy i wzrastamy w łasce? 

 film (5:29)
 film-animacja (3:39)

 

Zobacz wszystkie rozdziały (dla zalogowanych)