Podręczniki pod redakcją ks. prof. Stanisława Łabendowicza (Wydawnictwo WDS Sandomierz):

  • Są zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i Programem nauczania religii 2018 r (klasy: 1 sp, 2,sp, 3sp, 5 sp, 6 sp, 7 sp, 1 LO/T, 2 LO/T i 3 LO/T) oraz z Programem nauczania religii z 2010 r (pozostałe pakiety edukacyjne).
  • Mają na uwadze charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacyjnym.
  • W przekazie treści uwzględniają wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, moralny i religijny ucznia.
  • Poprzez nowatorską strukturę jednostki katechetycznej, z akcentowaniem większej aktywności uczniów, są atrakcyjne i pomocne zarówno dla katechety jak i dla ucznia.
  • Dzięki bogatej szacie graficznej oraz dobrze wkomponowanym obrazom biblijnym i rycinom oraz fotografiom stają się ciekawsze i bliższe uczniom, a przez to inspirują do refleksji i kreatywnego myślenia.
  • Na płytach multimedialnych są opowiadania, teksty Pisma św., refleksje modlitewne i piosenki, oraz ćwiczenia, które aktywizują i urozmaicają przebieg lekcji.  

Wykaz podręczników:

 PRZEDSZKOLE
 SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1 - 4
 SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 5 - 8
 LICEUM I TECHNIKUM

 PROGRAM 2018 - ZOBACZ KATALOG ONLINE 
 PROGRAM 2010 - ZOBACZ KATALOG ONLINE  
 WDS.PL - przejdź do sklepu i zobacz naszą ofertę w dziale KATECHEZA 
 Baza darmowych pomocy dydaktycznych przypisanych do poszczególnych jednostek lekcyjnych według podręczników