Numery programów i podręczników rok szk. 2024/25

ROK SZKOLNY 2024/25
Podręczniki do religii pod redakcją ks. prof. Stanisława Łabendowicza
na bazie Programu nauczania religii z 2018 r. oraz 2010 r. (Przedszkole)
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz
zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

PRZEDSZKOLE 

Program „KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12

5-latki  – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

Program „SPOTYKAM JEZUSA” – nr programu AZ-0-01/18

6-latki (Kl. „0”) – KOCHAMY PANA JEZUSA - AZ-04-01/18-RA-5/23

SZKOŁA PODSTAWOWA

Program „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM” – nr programu AZ-1-01/18

Kl. I – Bóg naszym Ojcem – AZ-11-01/18-RA-1/20

Kl. II – BOG DAJE NAM SWOJEGO SYNA – JEZUSA – AZ-12-01/18-RA-15/21

Kl. III – JEZUS PRZYCHODZI DO NAS – AZ-13-01/18-RA-4/22

Kl. IV – CHCĘ ŻYĆ Z JEZUSEM - AZ-14-01/18-RA-15/23

Program „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” – nr programu AZ-2-01/18

Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – AZ-21-01/18-RA-2/20

Kl. VI – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – AZ-22-01/18-RA-14/21

Kl. VII – BÓG WSKAZUJE NAM DROGĘ - AZ-23-01/18-RA-21/22  

Kl. VIII – MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO PRZEMIENIAMY ŚWIAT - AZ-24-01/18-RA-24/23

LICEUM I TECHNIKUM

Program  „Z BOGIEM W DOROSŁE ŻYCIE” – nr programu AZ-3-01/18 (liceum) i AZ-4-01/18 (technikum)

Kl. I  lic. i tech. – W POSZUKIWANIU WIARY I WOLNOŚCI – AZ-31-01/18-RA-3/20

Kl. II  lic. i tech. – W POSZUKIWANIU WIARY I NADZIEI - AZ-32-01/18-RA-24/21

Kl. III  lic. i tech. – W POSZUKIWANIU MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ - AZ-33-01/18-RA-24/22

Kl. IV  lic. i KL. V tech. – W POSZUKIWANIU MIŁOŚCI RODZINNEJ - AZ-34-01/18-RA-25/23

Technikum – nr programu AZ-4-01/01

Kl. IV T – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5) (podręcznik dla Kl. III technikum – program z 2001 r.)