Menu główne

Przedszkole Klasy I-III szkoły podst. Klasy IV-VII szkoły podst. Gimnazjum Liceum i technikum

 

 

Program do nauczania religii dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej zakłada, że znają oni już prawdy o Bogu, który wzywa do życia w jedności i miłości z Nim oraz przebacza wszystkie grzechy przez swojego Syna – Jezusa Chrystusa.

 

 

 

 

 

 
 

Klasa IV szkoły podstawowej

Program nauczania religii w klasie IV szkoły podstawowej ma na celu wprowadzenie katechizowanych w historię zbawienia zawartą na kartach Starego i Nowego Testamentu. Budząc zainteresowanie przesłaniem Bożym, program koncentruje się na Osobie Jezusa Chrystusa.

 

Klasa V szkoły podstawowej

Program nauczania religii w klasie V szkoły podstawowej stanowi pomoc w odkrywaniu Bożej obecności, Bożej mocy i Bożego działania na przykładzie postaci i wydarzeń zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, co ułatwia poznawanie prawd wiary i jej wyznawanie. 

 

 Klasa VI szkoły podstawowej

Celem programu nauczania religii w klasie VI szkoły podstawowej jest wprowadzenie w historię zbawienia, realizującą się w życiu i działalności Kościoła jako działania Ducha Świętego, rozwijanie poczucia przynależności do niego, a także poznanie i odnajdywanie własnego miejsca, zadań w życiu rodziny, narodu, grupie koleżeńskiej, wspólnocie kościelnej.

  

 

 

   

 

 

 

 
    Klasa VII szkoły podstawowej

Głównym założeniem programu nauczania religii w klasie VII jest uświadomienie prawdy, że to Bóg powołuje człowieka, a człowiek postawą wiary odpowiada na to wezwanie. Celem programu jest ukazanie, że Bóg przemawia do nas przez otaczający nas świat, dzieje Izraela, swojego Syna i Kościół.

 

         

 

 
Katalog pakietów edukacyjnych i pomocy multimedialnych w wersji pdf oraz informacja o Zeszytach Formacji Katechetów