Menu główne

Przedszkole Klasy I-III szkoły podst. Klasy IV-VII szkoły podst. Gimnazjum Liceum i technikum

 

 

Program nauki religii dla gimnazjum wprowadza katechizowanych w tajemnicę wiary w Boga, działającego w Starym i Nowym Przymierzu oraz w rzeczywistości Kościoła. Program ma na celu kształtowanie dojrzałej wiary i świadome jej wyznawanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klasa II gimnazjum

Program nauczania religii w klasie II gimnazjum wprowadza uczniów w tajemnicę wiary i ukazuje prawdę, że Chrystus obdarza każdego człowieka łaską życia i przywraca do jedności z Bogiem poprzez sakramenty, a szczególnie przez chrzest, pokutę i Eucharystię. Celem programu jest wychowanie w wolności.

 

Klasa III gimnazjum 

Program nauczania religii w klasie III gimnazjum ukazuje, iż zasadą życia chrześcijańskiego jest miłość, która powinna objąć świat i każdego człowieka. Program kładzie akcent na poszanowanie godności i poczucia odpowiedzialności za własną godność dziecka Bożego.

 

 

 

 

 

 
Katalog pakietów edukacyjnych i pomocy multimedialnych w wersji pdf oraz informacja o Zeszytach Formacji Katechetów