Menu główne

Przedszkole Klasy I-III szkoły podst. Klasy IV-VII szkoły podst. Gimnazjum Liceum i technikum

 

 

Program nauczania religii w liceum i technikum przewiduje, że świadectwo wiary obejmuje świadectwo składane w Kościele, w świecie i w rodzinie. Katecheza ma pomóc młodemu chrześcijaninowi w wyznawaniu wiary w Kościele, w świadczeniu o nadziei chrześcijańskiej wobec świata, ma wreszcie przygotować go do odnalezienia drogi powołania i założenia rodziny – wspólnoty życia i miłości.

 

 

 

 

 

 

 
 

Klasa I liceum i klasa I technikum

Program nauczania religii w klasie I liceum i klasie I technikum ma uzdolnić do dawania świadectwa wiary. Program zaczyna się od postawienia ważnego egzystencjalnie pytania: Kim jestem? Na to pytanie uczniowie winni sobie odpowiedzieć, szukając punktów odniesienia w świecie bliższym i dalszym, we wspólnocie ojczystej oraz kościelnej.

 

Klasa II liceum i klasa II technikum

Program nauczania religii w klasie II liceum i klasie II technikum stanowi logiczną kontynuację programu klasy I. Wskazuje na potrzebę identyfikacji wychowanka z Kościołem. Program rozpoczyna się od ukazania Boga jako źródła stworzenia, świata i człowieka. Ma pomóc uczniowi w zrozumieniu i rozwiązywaniu tych problemów w świetle nauki Chrystusa.

 

Klasa III liceum i klasa IV technikum 

Program nauczania religii w klasie III liceum i klasie IV technikum stanowi logiczną kontynuację programu. Skupia się na świadectwie Chrystusa w małżeństwie i rodzinie. Ukazuje zadania, jakie spoczywają na katoliku względem rodziny i społeczności, w których żyje.

 

Klasa III technikum

Program nauczania religii w klasie III technikum stanowi dopełnienie treści katechezy z klasy pierwszej i drugiej. Wychodząc od życia w Chrystusie chrześcijanin daje świadectwo wiary i słuzby wobec drugiego człowieka. Z Chrystusem uwielbia Ojca i poznaje Dekalog, który pomoga mu w rozwiązywaniu problemów duchowych i moralnych. 

 
 

 

 

     

 

 
Katalog pakietów edukacyjnych i pomocy multimedialnych w wersji pdf oraz informacja o Zeszytach Formacji Katechetów