Tym razem spotkaliśmy się w Radomsku z grupą katechetów diecezji częstochowskiej. Tematy szkoleń: "Katecheza z tablicą interaktywną" oraz "Wykorzystanie urządzeń mobilnych na lekcjach religii". Podczas zajęć warsztatowych katecheci zapoznali się z propozycjami multimedialnych pomocy katechetycznych Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu, a także z bazą pomocy dydaktycznych on-line Centrum Edukacji Katechetycznej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się omawiane podczas zajęć narzędzia do samodzielnego opracowywanie gier i quizów dydaktycznych. Dziękujemy katechetom za duże zaangażowanie i bardzo miła atmosferę podczas szkolenia.


<<< powrót do wykazu spotkań i szkoleń

Monika Bidas, 10.04.2018