2 czerwca 2015 - Ogłoszenie wyników konkursu:

Komisja konkursowa w składzie:

ks. dr Leszek Pachuta - Dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu

ks. dr Bogdan Krempa - Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu

ks. mgr lic. Marcin Hanus - Wicedyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu

mgr inż. Monika Bidas - Koordynator ds Katechizmów WDS

ogłasza wyniki konkursu na e-kartkę ewangelizacyjną o tematyce prorodzinnej - wokół Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Wojciech Dzierzkowski

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

II miejsce - Anna Madej

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

II miejsce - Karolina Czyż

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

III miejsce - Mariola Rutyna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu

III miejsce - Marta Południak

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Wyróżnienie - Paulina Lasota

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Wyróżnienie - Kacper Kapuściak

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Wyróżnienie - Aleksandra Godek

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

 

Podziękowania dla nauczycieli - opiekunów naszych laureatów:  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz katechetom za udział w konkursie. Nagrody, dyplomy i podziękowania zostały przekazane do szkół. Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

 

Regulamin Konkursu Diecezjalnego na e-kartkę ewangelizacyjną o tematyce prorodzinnej

- wokół Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka
 
ORGANIZATOR:
 • Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
PARTNERZY:
 • Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu
 CELE KONKURSU:
 • afirmacja życia rodziny poprzez zdrowo pojęte macierzyństwo, ojcostwo i dzieciństwo
 • popularyzacja chrześcijańskich treści religijnych
 • rozwijanie aktywności twórczej młodzieży
 • popularyzowanie nowych technologii w nauczaniu
 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
 • Uczestnicy:
  • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Diecezji Sandomierskiej,
 • Kategorie:
  • szkoły gimnazjalne
  • szkoły ponadgimnazjalne
 • Wymagania:
  • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną indywidualnie,
  • każda praca musi zawierać oprócz elementów graficznych krótki fragment tekstu (cytat z Biblii bądź z nauczania Kościoła i źródło tego cytatu) np.:

"Jak ważne jest dziecko w oczach Pana Jezusa!" (List do Dzieci - Jan Paweł II 1994)

"bo i ja byłem synem u ojca, kochanym, jedynym dla matki" (Prz 4,3)

"Kto czci ojca ...  kto szanuje matkę..."(Syr 3,3-4)

„Oto dzieci są darem JHWH, a owoc łona zapłatą” (Ps 127,3)

"Szanuj swoją matkę i nie zapomnij o niej przez wszystkie dni jej życia!" (Tob 4,3)

"Słuchajcie, synowie, rad ojca"(Prz 4,1) itp.

  • prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (gif, jpg, png)

wg schematu: ImięNazwisko_SzkołaMiejscowość

(np. AnnaNowak_Gim4Sandomierz),

  • rozmiar kartki 1200 x 800 pikseli (orientacja pozioma),
  • prace należy przekazać w wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • każda praca powinna w treści maila zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, oraz imię i nazwisko katechety uczącego ucznia.
 TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • nadsyłanie prac w wersji elektronicznej (według określonych powyżej wymagań) do 22 maja 2015 roku (liczy się data wysłania) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyniki konkursu zostaną zamieszczone 3 czerwca 2015 roku na stronie www.katechizmy.com.pl
 • nagrody i dyplomy zostaną przesłane na koszt organizatora na adres szkoły do 10 czerwca 2015 roku.
OCENA I NARODY:
 • Powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  • zgodność z tematyką,
  • samodzielność pracy,
  • pomysłowość i oryginalność,
 • W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i dyplomy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatora konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 • Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.katechizmy.com.pl.

 

  Regulamin konkursu do pobrania