WYNIKI KONKURSU - 21 listopada 2022 r.:

Otrzymaliśmy 846 prac ze 122 szkół z całej Polski. 

Komisja konkursowa w składzie:

 1. ks dr Leszek Pachuta - Dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu
 2. ks dr Adam Kopeć - Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu
 3. mgr inż. Monika Bidas - Koordynator Centrum Edukacji Katechetycznej WDS Sandomierz
 4. dr Magdalena Kępa - Pedagog specjalny, katecheta

ogłasza wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Wszyscy święci to nasi przyjaciele":

 

I MIEJSCE ex aequo


GRACJAN URBAŃSKI – SOSW W PRUDNIKU, NAUCZYCIEL KATARZYNA BARŁOGAMICHALINA HELMCHEN – ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W PAKOSŁAWIU, NAUCZYCIEL URSZULA MATUSZEWSKA


ANNA DOMAŃSKA – ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIATYCZACH, NAUCZYCIEL KATARZYNA TWAROWSKA


II MIEJSCE ex aequo


BARTOSZ SIKORA – SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY PRZY ZSS W TARNOBRZEGU, NAUCZYCIEL RENATA SAWA


KACPER CHRZANOWSKI - SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY ZGROMADZENIA SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK W EŁKU, NAUCZYCIEL JOANNA RADZEWICZ


ANNA CZABAN – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 SPECJALNA W MALBORKU, NAUCZYCIEL RENATA KUSIAK


III MIEJSCE ex aequo


MARTYNA GARBALA – SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W ZOFIÓWCE, NAUCZYCIEL IRMINA KOŁTUNIK


ANNA BIELEC – SOSW W JAROSŁAWIU, NAUCZYCIEL RENATA ŻYŁA


JULIA STUDNIARCZYK, MACIEJ KWIEK – SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY ZSS W SIEMIATYCZACH, NAUCZYCIEL DOMINIKA ZALEWSKA


WYRÓŻNIENIA

 1. BARBARA CZECHOWSKA, ZSS W ŁOMŻY, NAUCZYCIEL EMILIA SADOWSKA
 2. KATARZYNA JUSZKIEWICZ, SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY ZSBM W EŁKU, NAUCZYCIEL MAGDALENA CHILICKA
 3. ANTONI GŁUSZEK, ZSS IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W KROTOSZYNIE, NAUCZYCIEL KS. ŁUKASZ CIESIELSKI
 4. DAMIAN DĄBROWSKI, ZSS NR 1 W KIELCACH, NAUCZYCIEL IZABELA HAJDUK
 5. KAMIL KOTWICA, , ZSS NR 1 W KIELCACH, NAUCZYCIEL IZABELA HAJDUK
 6. IZABELA KUBICZ, SP IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W CHOJNIKU, NAUCZYCIEL MONIKA MURCZEK
 7. ZUZANNA DZIEDZIC, SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY W KWIDZYNIU, NAUCZYCIEL MAŁGORZATA HAŃDZIUK
 8. WIKTOR PERKUĆ, SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA ZSBM W EŁKU, NAUCZYCIEL. S. IWONA SOBCZUK
 9. KINGA DRZAZGOWSKA, ZSS SP NR 4 W CHOJNICACH, NAUCZYCIEL HALINA ŁEPEK
 10. EWELINA WÓJCIK, SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY PRZY ZSS W TARNOBRZEGU, NAUCZYCIEL RENATA SAWA
 11. JAKUB GRZEGORSKI, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 SPECJALNA W RADOMIU, NAYCZUCIEL EDYTA ORZECHOWSKA
 12. MARIA RACZYŃSKA, SOSW W KOSZALINIE, NAUCZYCIEL EMILIA RACZYŃSKA
 13. OSKAR RAFAŁ KŁOSOWSKI, ZS NR 26 W TORUNIU, NAUCZYCIEL ALEKSANDRA WIŚNIEWSKA
 14. MARCIN RACZYŁO, SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY ZSBM W EŁKU, NAUCZYCIEL JOANNA RADZEWICZ
 15. ALICJA KIJAK, ZSS PRZY DPS W MATCZYNIE, NAUCZYCIEL ANETA FRĄK-TUZIEMSKA
 16. ŁUKASZ KAŁAS, ZSS W KARNOWIE, NAUCZYCIEL MAŁGORZATA BRZĄKOWSKA
 17. PATRYK TOBIS, SP NR 8 W ŁOMŻY, NAUCZYCIEL BARBARA BRZEZIŃSKA
 18. JAKUB CZŁAPA, ZSS IM. J. BRZECHWY W SZAMOTUŁACH, NAUCZYCIEL RENATA JERZYŃSKA
 19. ANNA BANASZEK, ZPSW-R W CUDZYNOWICACH, NAUCZYCIEL JOLANTA NOCOŃ
 20. EWA WŁODARCZYK, SP IM. J. BRZECHWY W ZOFIÓWCE, NAUCZYCIEL IRMINA KOŁTUNIK
 21. JULIA ŚLIWIŃSKA, SOSW W BEŁCHATOWIE, NAUCZYCIEL HALINA WARGACKA
 22. ALEKSANDER DROGOMIRECKI, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 INTEGRACYJNA W RADOMIU, NAUCZYCIEL JOLANTA NOWAK
 23. JULIA GAWRYCH, SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 8 W ŁOMŻY, NAUCZYCIEL DOROTA DENYSIUK
 24. JAKUB CZAJA, SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 2 W GDAŃSKU, NAUCZYCIEL BEATA KONOPIŃSKA
 25. PATRYK WIERZBICKI, BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 20 W GDAŃSKU, NAUCZYCIEL KATARZYNA SITARSKA
 26. OLIWIA STOPA, OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W GMINIE KALISKA, NAUCZYCIEL ANGELIKA POZORSKA
 27. MATEUSZ BANDOSZ, SOSW W JAROSŁAWIU, NAUCZYCIEL JUSTYNA PELC
 28. JAN MUCHA, SP NR 5 W DZIERŻONOWIE, NAUCZYCIEL EDYTA KOBRZYŃ
 29. DAWID FERDYNUS, SOSW W GROMADZICACH, NAUCZYCIEL ELŻBIETA CZARNUCH
 30. WALDEMAR ŚMIAROWSKI, SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA ZSBM W EŁKU, NAUCZYCIEL AGNIESZKA MODZELEWSKA-JANUSZCZYK
 31. DAWID PIONKA, ZNPO W RADOWMIU, NAUCZYCIEL ŻANETA PLUTA
 32. ALICJA MAJ, SOSW NR 1 W POLICACH, NAUCZYCIEL WIOLETTA KALWAJTYS
 33. GRZEGORZ ZIELIŃSKI, ALEKSANDER MIGALSKI, ZSS W JAROCINIE, NAUCZYCIEL ANNA MAJCHRZAK
 34. PAWEŁ JURCZAK, ZSS W SIEMIATYCZACH, NAUCZYCIEL EWELINA ŁUKASZEWICZ
 35. ANDŻELIKA SZCZĘSNA, SP W POPOWICACH, NAUCZYCIEL KS. TOMASZ STARZEC
 36. PAWEŁ BOGUTA - SOSW ZAŁUCZE, NAUCZYCIEL AGATA PIETRZAK
 37. MAJKA HOŁYSZEWSKA - SP W KOŁCZYGŁOWACH, NAUCZYCIEL JOANNA CHWARZYŃSKA

BARBARA CZECHOWSKA, ZSS W ŁOMŻY, NAUCZYCIEL EMILIA SADOWSKA                                   

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie :)

1-12-2022: Informujemy, że nagrody i dyplomy dla laureatów oraz autorów wyróżnionych prac, a także ich opiekunów zostały wysłane pocztą na adresy szkół. Dla wszystkich pozostałych uczestników konkursu oraz ich nauczycieli przesłaliśmy dyplomy w wersjach cyfrowych na adresy mailowe szkół. Prosimy o sprawdzenie informacji w sekretariatach szkolnych, a jeśli gdzieś nie dotarła nasza przesysłka pocztowa lub mailowa (informacja mailowa została wysłana do każdej szkoły), prosimy o kontakt: tel. 781 666 766 lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 🙂

 

 

 

 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KATECHETYCZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

„WSZYSCY ŚWIĘCI TO NASI PRZYJACIELE”:

Postanowienia ogólne:

Organizatorzy:

 • Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Katechetycznej oraz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu przy współpracy z dr Magdaleną Kępa.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady Ogólnopolskiego Katechetycznego Konkursu Plastycznego dla uczniów z niepełnosprawnościami „Wszyscy Święci to nasi przyjaciele”.
 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w Konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronie www.katechizmy.com.pl.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wiedzy religijno-katechetycznej na temat świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci.
 • Inspirowanie do pracy twórczej.
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 • Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

Uczestnictwo w Konkursie:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami na każdym etapie edukacyjnym.
 • Praca może być przygotowana indywidualnie lub grupowo przez ww. uczniów. 
 • Konkurs prowadzony jest na obszarze całej Polski.

Temat Konkursu:

 • Praca powinna przedstawiać wybranego świętego, świętą, błogosławionego lub błogosławioną.

Zasady Konkursu:

 • Praca może zostać wykonana dowolną techniką.
 • Format prac plastycznych: A5, A4 lub A3.
 • Każda praca powinna zawierać następujące informacje napisane na odwrocie:
 1. Imię i nazwisko autora, wiek, rodzaj niepełnosprawności, klasa.
 2. Placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); e- mail lub Fax.
 3. Imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna pod kierunkiem, którego uczeń przygotował pracę.
 4. Praca w dowolnym miejscu powinna zawierać informację jakiego świętego, świętą, błogosławionego lub błogosławioną prezentuje.
 5. Do pracy należy dołączyć formularz wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie, klauzulą RODO wraz ze zgodą na udostępnianie prac na stronach Centrum Edukacji Katechetycznej w Sandomierzu.

Zasady przyznawania nagród w konkursie:

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatorów na podstawie następujących kryteriów:

- trafność doboru tematu pracy;

- kreatywność i pomysłowość prezentacji tematyki, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania;

- oryginalność;

- estetyka wykonania pracy.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Terminy i tryb nadsyłania prac:

 • Konkurs trwa od dnia 30.09.2022 roku do dnia 10.11.2022 roku, (decyduje data stempla pocztowego).
 • Prace należy przesyłać drogą pocztową na adres:

CENTRUM EDUKACJI KATECHETYCZNEJ
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ul. Żeromskiego 4 
27-600 Sandomierz 

Z dopiskiem: Konkurs dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Kontakt:

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt elektroniczny z Panią Magdaleną Kępą: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyniki konkursu i data rozdania nagród zostaną opublikowane na stronach:
www.katechizmy.com.pl  oraz  www.facebook.com/CentrumEdukacjiKatechetycznej

Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie: https://www.facebook.com/CentrumEdukacjiKatechetycznej

Nagrody:

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe, przewidziane są również wyróżnienia. Organizator dołoży starań, aby nagrody dotarły do uczestników bezzwłocznie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.

Organizator przewiduje prezentację wybranych prac na wystawie.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs prac oraz kosztów przesyłki.

Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. Nadesłane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora.

Każdy nagrodzony w konkursie uczeń otrzyma dyplom laureata.

Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 REGULAMIN KONKURSU 

KARTA ZGŁOSZENIA- FORMULARZ, ZGODA RODZICA/OPIEKUNA