Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/joomla/templates/meet_gavern/lib/menu/GKBase.class.php on line 114

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/joomla/templates/meet_gavern/lib/menu/GKHandheld.php on line 76
Dotacje i wyprawki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na rok szkolny 2016/17
Menu główne


 

Dotacje i wyprawki

 

 Rok szkolny 2016/17 e-ulotka

SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasa 1

dotacja na materiały ćwiczeniowe
wyprawka na podręczniki i materiały edukacyjne tylko dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez MEN

Klasa 2 dotacja na materiały ćwiczeniowe
wyprawka na podręczniki i materiały edukacyjne tylko dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez MEN
Klasa 3 wyprawka
wyprawka na podręczniki i materiały edukacyjne tylko dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez MEN
Klasa 4 dotacja na materiały ćwiczeniowe
Klasa 5 dotacja na materiały ćwiczeniowe, podręczniki i materiały edukacyjne
Klasa 6 wyprawka

 

GIMNAZJUM
Klasa 1  dotacja na materiały ćwiczeniowe
Klasa 2  dotacja na materiały ćwiczeniowe, podręczniki i materiały edukacyjne
Klasa 3  wyprawka

 


 

Wysokość dofinansowania - wyprawki:

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasa 1  do kwoty 175 zł*
Klasa 2  do kwoty 175 zł*
Klasa 3  do kwoty 175 zł*
Klasa 4  BRAK WYPRAWKI
Klasa 5  BRAK WYPRAWKI
Klasa 6  od 225 zł do kwoty 770 zł**

 

GIMNAZJUM
Klasa 1  BRAK WYPRAWKI
Klasa 2  BRAK WYPRAWKI
Klasa 3  od 225 zł do kwoty 770 zł**

 

* dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu  miarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez MEN
** szczegóły

 


 

Terminy składania wniosków i otrzymania dotacji:

 

 

15 marca - 15 września  dyrektor przekazuje informację niezbędną do ustalenia wysokości dotacji (załacznik nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 2 marca 2016 roku,
 dyrektor składa wniosek o udzielenie dotacji do jednostek samorządu terytorialnego (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 2 marca 2016 roku)
do 25 sierpnia  dyrektor składa korektę/aktualizację (zmiana liczby uczniów)
1 maja - 15 października

 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje
 w terminie 14 dni od jej otrzymania przekazują dotacje szkołom

do 15 stycznia 2017

dyrektor szkoły rozlicza wykorzystanie dotacji i zwraca niewykorzystaną część

 

Akty prawne: 

  Akty prawne MEN 

 E-ulotka: dotacje MEN na rok szk. 2016/17