Menu główne

"Elementarz Polaków" zawiera wybrane najważniejsze wydarzenia historyczne z dziejów Polski. Te, które najistotniej wpłynęły na bieg historii i są znane większości Polaków. Być może wyda się Państwu, że jest to historia Polski napisana w zbyt wielkim skrócie, że pominięto wiele dat, wydarzeń.. Jest to działanie celowe, mające w założeniu dostosowanie treści do możliwości odbioru przez osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Historia Polski została powiązana z historia Sandomierza, miasta w którym powstał Elementarz i w którym działa Stowarzyszenie "Dobrze, że jesteś". Historia Sandomierza ma być dla Państwa wskazówką do mówienia uczniom o historii ich własnych miejscowości.
Z zakresu wiedzy o społeczeństwie przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z życiem obywatelskim i społecznym każdego Polaka. Zostały wyjaśnione podstawowe terminy jak konstytucja, hymn, barwy narodowe, wybory, głosowanie, czy rola obywatelska.
Będzie nam miło jeśli zechcą Państwo skorzystać z propozycji ćwiczeń do historii, wiedzy o społeczeństwie, które maja wspomóc proces wielozmysłowego i praktycznego poznawania. Zależy nam na tym, by Państwa pasja, zaangażowanie i chęć nauczania czegoś nowego swoich uczniów przełożyła się na efektywne wykorzystanie Elementarza.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby "Elementarz Polaków" był publikacją przemyślaną i odpowiadającą na rzeczywiste potrzeby edukacyjne niepełnosprawnych intelektualnie uczniów.
"Elementarz Polaków" napisany jest tekstem łatwym do czytania, który dopełniony został rysunkami wykonanymi przez artystkę grafika. Rysunki mają odpowiednio wyraźne kontury, stonowane kolory.

 <<< edukacja osób niepełnosprawnych