Rozdział I: "Kim jestem?"

 Katecheza 1
 Kim jestem? Chcę zrozumieć siebie

 Znaleźć klucz do samego siebie 
 Rdz 1,27 
 Kim jestem
 www.biblijni.pl/Ps,104,1-35 
 3MC - Kim jest człowiek 
 Lednica 2018 - Kazanie abp Grzegorza Rysia

 ks. P. Pawlukiewicz - film (56:40)
 zadanie typu brakujące słowa
 zadanie typu odsłoń obrazek
 biblia w wersji audio
 film-animacja (3:38)
 film (18:28)

 Katecheza 2
 Pochodzenie świata i człowieka – kreacjonizm a ewolucjonizm

 Stworzenie świata a kreacjonizm  
 www.biblijni.pl/Rdz,2,4-7 
 3MC - Czy istnieje sprzeczność między biblijnym opisem stworzenia a teorią ewolucji? 
 Ewolucjonizm i kreacjonizm

 zadanie typu połącz w pary + filmy
 biblia w wersji audio
 film-animacja (4:01)
 film (15:35)

 Katecheza 3
 Poprzez stworzenie otrzymujemy wolność

 www.biblijni.pl/Rdz,3,1-24 
 KKK 1731 
 Ks. Piotr Pawlukiewicz - Prawdziwa wolność tylko w Chrystusie Królu

 biblia w wersji audio
 zadanie typu brakujące słowa
 film (18:04)

 Katecheza 4
 
Wiara i rozum.

 Co to znaczy wierzyć w Boga
 Czy istnieje sprzeczność między wiarą a nauką 
 Jaka jest różnica między wiarą a wiedzą 
 Wiara i rozum "Bez Sloganu" - franciszkanie 
 Gdy wiara staje się trudna - Daniel Wojda SJ

 film-animacja (3:14)
 film-animacja (3:36)
 film-animacja (3:24)
 film (9:53)
 film (0:52)

 

Zobacz wszystkie rozdziały (dla zalogowanych)