Menu główne

Z przyjemnością rozpakowaliśmy wasze przesyłki z Aniołami - są cudowne i jest ich naprawdę sporo. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania naszym konkursem. Otrzymaliśmy 680 prac z ponad 60 szkół i przedszkoli diecezji sandomierskiej! Dziękujemy za taki odzew. Już wkrótce roztrzygniecie konkursu. Prace zostały na razie posegregowane według kategorii wiekowych. 
Lista szkół i przedszkoli, z których nadeszły prace:

 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W TARNOBRZEGU
 2. I LO CG W SANDOMIERZU
 3. LICEUM KATOLICKIE W SANDOMIERZU

GIMNAZJA:

 1. ZS GIMNAZJUM W JACIE
 2. GIMNAZJUM NR 6 W STALOWEJ WOLI
 3. PUBLICZNE GIMNAZJUM WE WSOLI
 4. GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. K. S. WYSZYŃSKIEGO W NISKU
 5. ZS GIMNAZJUM W KRZEMIENIU
 6. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 7. GIMNAZJUM IM. JP II W KLIMONTOWIE
 8. ZS GIMNAZJUM W ANNOPOLU
 9. SPOŁECZNE GIMNAZJUM IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SANDOMIERZU (113 PRAC !)
 2. ZS I PP NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM
 3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIEKU
 4. ZS SZKOŁA PODSTAWOWA W JACIE
 5. ZS SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM NARCIE
 6. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGORII
 7. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. POPIEŁUSZKI W JAŚLANACH
 8. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI
 9. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. J. KORCZAKA W TARNOBRZEGU
 10. ZSP IM. W. GOMBROWICZA SZKOŁA PODSTAWOWA WE WSOLI
 11. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W NOWEJ DĘBIE
 12. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SANDOMIERZU
 13. SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE KUNOWSKIM
 14. ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W RANIŻOWIE
 15. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W STANISZEWSKIEM
 16. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ W ZIELONCE
 17. SZKOŁA PODSTAWOWA WE MŚCIOWIE
 18. ZS SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZEMIENIU
 19. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STASZOWIE
 20. SZKOŁA PODSTAWOWA W GAWŁUSZOWICACH
 21. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W STALOWEJ WOLI
 22. ZS SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWNIE
 23. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGORII
 24. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRAWCACH
 25. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MOSTKACH - SOKALE
 26. ZSP SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZY
 27. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU
 28. SZKOŁA PODSTAWOWA WE WŁOSTOWIE
 29. SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERLACHOWIE
 30. SZKOŁA PODSTAWOWA W KLECZANOWIE
 31. SZKOŁA PODSTAWOWA W SAMBORCU
 32. ZS SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JP II W GORZYCACH
 33. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘTOWNI
 34. SZKOŁA PODSTAWOWA W GWOŹDŹCU
 35. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSZOWIE - ZAPUŚCIU
 36. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻUPAWIE
 37. SZKOŁA PODSTAWOWA W STALACH

PRZEDSZKOLA:

 1. PRZEDSZKOLE KLASA "O" W STALACH
 2. PRZEDSZKOLE KLASA "O" W ŻUPAWIE
 3. ZS I PP NR 3 KLASA "O" W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM
 4. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY PRZEDSZKOLE W PRZYSZOWIE - ZAPUŚCIU
 5. PRZEDSZKOLE W GORZYCACH
 6. ZPPO PRZEDSZKOLE W SAMBORCU
 7. PUNKT PRZEDSZKOLNY "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W KLECZANOWIE
 8. KLASA "O" W KRAWCACH
 9. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W RANIŻOWIE
 10. PRZEDSZKOLE NR 5 W STALOWEJ WOLI
 11. OCHRONKA ZSS DDNP NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W RUDNIKU N/SANEM
 12. KLASA "0" W JAŚLANACH
 13. PRZEDSZKOLE W OSIEKU
 14. ZS PRZEDSZKOLE W STARYM NARCIE