W dniu 12 października 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyło się szkolenie pt. "Katecheza z tablicą interaktywną" dla księży Studium Wikariuszowskiego, zorganizowane przez Centrum Edukacji Katechetycznej przy współpracy z Referatem Katechetycznym Archidiecezji Czestochowskiej. W trakcie zajęć księża katecheci zapoznali się z m.in. z ofertą podręczników do nauczania religii oraz rozbudowaną ofertę pomocy multimedialnych opracowanych pod redakcją ks. prof. Stanisława Łabendowicza, a wydawanych przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu. Nauczyciele nauczający religii według tego programu edukacyjnego mogą również korzystać z pełnej oferty naszego serwisu internetowego www.katechizmy.com.pl, który zawiera m.in. bazę darmowych pomocy multimedialnych do tablic interaktywnych (zaprezentowaną w trakcie warsztatów) oraz inne przydatne informacje i materiały dla katechetów. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z programami i serwisami edukacyjnymi umożliwiającymi tworzenie własnych pomocy multimedialnych i prostych gier interaktywnych. Spotkaniu przewodniczył ks. dr Roman Ceglarek - dyrektor Referatu Katechetycznego Archidiecezji Częstochowskiej, szkolenie prowadziła mgr inż. Monika Bidas z Centrum Edukacji Katechetycznej Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu. Zaprezentowane podczas zajęć pomysły na wykorzystania tablicy interaktywnej podczas lekcji religii, kolejny już raz spotkały się z dużym zainteresowaniem i kreatywnością katechetów. Atmosfera była fantastyczna, serdecznie dziękujemy za tak żywiołowy, aktywny udział podczas szkolenia. 


<<< powrót do wykazu spotkań i szkoleń

Monika Bidas, 12.10.2016