W dniach 20 - 21 listopada uczestniczyliśmy w XXXVI Ogólnopolskim Sympozjum Katechetycznym, które odbywało się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Spotkanie przebiegało pod hasłem „25 lat nauczania religii w szkole - Między nadzieją a rzeczywistością”. Sympozjum było próbą podsumowania 25-lecia szkolnej katechezy. Zaproszeni goście omawiali m.in. takie tematy, jak katecheza w zwierciadle mediów, szkolne nauczanie religii w Polsce w kontekście europejskim, czy założenia programowe nauczania religii i katechezy w Polsce. Po wykładach dla uczestników sympozjum Stowarzyszenie Pedagogów "Natan" przygotowało ciekawą ofertę zajęć warsztatowych do wyboru z zakresu m. in. metodyki nauczania, metod aktywizujących oraz wykorzystania nowych technologii w nauczaniu religii.

<<< powrót do wykazu spotkań i szkoleń

21.11.2015