W dniu 28 października 2015 roku w Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Sandomierzu odbyła się pokazowa lekcja religii z wykorzystaniem multimedialnych pomocy dydaktycznych do tablic interaktywnych. Lekcję według autorskiego scenariusza pt. "Uroczystość Wszystkich Świętych" poprowadziła pani dr Urszula Sroka. Multimedialne pomoce dydaktyczne do katechezy opracowała Monika Bidas z Centrum Edukacji Katechetycznej. Lekcja odbyła się z udziałem klasy I a gimnazjum, a uczestniczyli w niej również zaproszeni goście: ks. mgr lic. Marcin Hanus - wicedyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, grupa katechetów z dekanatu sandomierskiego oraz przedstawiciele Centrum Edukacji Katechetycznej: Monika Bidas i Michał Ptak.  
W trakcie katechezy uczniowie mogli korzystać z przygotowanych plansz, piosenek w formie karaoke oraz gier interaktywnych. Niezwykle sprawna organizacja lekcji pozwoliła na wykorzystanie wszystkich przygotowanych pomocy interaktywnych, w które bardzo chętnie włączała się młodzież. Nie zakłóciło to rytmu zajęć, w których znalazły się wszystkie etapy lekcji. Podczas katechezy był również czas na chwilę wyciszenia przy wspólnej modlitwie, na ciekawe refleksje dotyczące świętości, na samodzielną pracę z kartą ćwiczeń i podsumowanie nowych wiadomości.
Gratulujemy pani dr Urszuli Sroce i dziękujemy za niezwykle ciekawą i doskonale przygotowaną katechezę. Cieszymy się, że tak zrealizowana lekcja podobała się nie tylko uczniom, ale spotkała się również z wielkim uznaniem ze strony katechetów.
Lekcja pokazowa w Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Sandomierzu zapoczątkowała cykl lekcji, jakie przy współudziale Centrum Edukacji Katechetycznej odbędą się w tym roku szkolnym na terenie diecezji sandomierskiej. Wszystkich katechetów chętnych do wzięcia udziału w tym projekcie prosimy o kontakt z Centrum Edukacji Katechetycznej. Kolejna katecheza odbędzie się już wkrótce w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Iwaszkiewcza w Sandomierzu.

 

<<< powrót do wykazu spotkań i szkoleń

29.10.2015