Menu główne


 

<<< baza darmowych pomocy dydaktycznych

 

 

"Świadek Chrystusa w świecie"

 Rozdział I: "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię"

 Katecheza 1
 
Świat stworzony mówi o Bogu

 Rdz,1,1-31 
Stworzenie świata 
 Czym jest stworzenie według Kościoła 

 Pismo Święte w wersji audio

 prezentacja on-line

 film-animacja (3:10)

 Katecheza 2
 Człowiek obrazem Stwórcy

 Jan Paweł II obrońca godności człowieka 

 film (3:55)

 Katecheza 3
 Troska człowieka o dzieło stworzenia

 Ochrona środowiska i zanieczyszczenia 
 Ochrona środowiska przejawem chrześcijaństwa

 film (6:35)

 artykuł

 Katecheza 4
 
Istnienie świata duchowego - aniołowie.

 bEZ sLOGANU2 o aniołach 
 Aniołowie 
 Archaniołowie 
 Modlitwy do Aniołów 

 film (7:27)

 film (2:07)

 zadanie typu połącz w pary

 teksty modlitw - serwis: www.twojabiblia.pl 

 Katecheza 5
 
Wszelkie stworzenie wielbi Boga

 Ps,8,1-10 
 Ps,33,1-22 
 Chwalę Ciebie Panie 
 Chwalę Ciebie Panie - karaoke 

 Pismo Święte w wersji audio

 Pismo Święte w wersji audio

 piosenka z tekstem (2:00)

 wersja instrumentalna (2:01)

 Katecheza 6
 
Religijny wymiar ludzkiego życia

 Co to znaczy wierzyć w Boga? 
 Czy ateizm prowadzi do lepszego świata 

 film-animacja (3:14)

 film-animacja (4:07)

 Katecheza 7
 
Różnorodność religii w świecie

 Religie Świata 
 Geografia -religie świata 

 film (6:40)

 film (8:33)

 Katecheza 8
 
Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa

 W jaki sposób Jezus różni się od  założycieli innych religii   film-animacja (3:24)

 Katecheza 9
 
Dialog międzyreligijny i ekumenizm

 Dialog ekumeniczny 
 Dialog międzyreligijny 

 film (8:27)

 film (8:23)

 

Zobacz wszystkie rozdziały (dla zalogowanych)