Menu główne


 

<<< baza darmowych pomocy dydaktycznych

 

 

 "Aby nie ustać w drodze"

Rozdział I: "Człowiek na drogach Boga"

 Katecheza 1
 Chcę być szczęśliwym

 Cytaty z Pisma Św. o szczęściu 
 Szczęście
 
"Szczęście" Phil Bosmans
  Opowiadanie

 slajdy

 film (14:50)

 wiersz - plansza

 tekst (1 strona)

 Katecheza 2
 Chcę być wolnym

 Biblia o wolności - Syr 15
 Biblia o wolności - Ga 5
 Wolność - ks. P. Pawlukiewicz
 On to zrobił dla Ciebie 

 plansza 

 plansza

 film (5:55) - nagranie audio

 film (2:05)

 Katecheza 3
 
Chcę żyć w przyjaźni

 List Pana Boga do serca nastolatka 

 film - prezentacja(11:17)

 Katecheza 4
 
Chcę być doskonałym - nowym człowiekiem w Chrystusie

 Mt,19,16-22 (Bogaty młodzieniec) 

 Pismo Święte w wersji audio

 Katecheza 5
 Jezus Chrystus gromadzi nas w Kościele

 etapy powstawania Kościoła 

 zadanie typu uporządkuj

 

Zobacz wszystkie rozdziały (dla zalogowanych)