Menu główne


 

<<< baza darmowych pomocy dydaktycznych 

 

 

"Wierzę w Kościół"

Rozdział I: "Tajemnica Kościoła Chrystusowego"

 Katecheza 1
 
Kościół dziełem Chrystusa

 Mt,4,18-22 

 fragment Pisma Św. w wersji audio

 Katecheza 2
 
Chrystus objawia Ducha Świętego

 Kto to jest Duch Święty? 
 Niechaj zstąpi Duch Twój 
 Niechaj zstąpi Duch Twój (wersja karaoke) 

 film - animacja (3:03)

 piosenka z tekstem (2:10)

 wersja instrumentalna (2:10)

 Katecheza 3
 
Chrystus objawia Ducha Świętego

 Krzyżówka z hasłem
 Dary Ducha Świętego 
 Duch Święty

 krzyżówka do wydruku

 wykreślanka

 puzzle on-line

 Katecheza 4
 
Duch Święty źródłem mocy dla Apostołów

 Dz,2,1-13 
 Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów

 fragment Pisma Św. w wersji audio

 puzzle online

 Katecheza 5
 
Duch Święty ożywicielem wiary, nadziei i miłości

 Przyjdź Duchu Święty 
 Przyjdź Duchu Święty - karaoke 

 wersja wokalna z tekstem (1:09)

 wersja instrumentalna karaoke (1:09)

 Katecheza 6
 
Duch Św. źródłem apostolskiej działalności Kościoła

 Apostolstwo - o. Remigusz Recław TJ 

 film (2:52)

 Katecheza 7
 
Nakaz misyjny Chrystusa

 Misyjna działalność Kościoła 
 Reportaż Misjonarze Afryki 
 Misjonarki na co dzień  
 Posłanie Misyjne Pauliny Marzec 
 Biali, czarni i mulaci - Piosenka Misyjna 

 film (4:51)

 film (16:47)

 film (5:02)

 film (6:47)

 piosenka-teledysk (2:46)

 Katecheza 8
 
Nieomylne nauczanie papieża

 Zawsze słuchaj papieża! 
 Papież Franciszek
 Papież Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek  
 Ostatni papieże

 film (7:34)

 puzzle online

 zadanie typu połącz w pary

 zadanie typu memo

 Katecheza 9
 
Św. Piotr realizuje posłannictwo Chrystusowe

 Święty Piotr 
 Św. Piotr

 zadanie typu tekst z luką

 puzzle online

 Katecheza 10
 
Św. Paweł Apostołem Narodów

 Dz,9,1-19 
 Święty Paweł i pierwsze Kościoły

 fragment Pisma Św. w wersji audio

 film dokumentalny (48:38)

 

 Katecheza 11
 
Życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich

 Pierwsi chrześcijanie 
 Włącz się w życie wspólnoty Kościoła! 

 zadanie typu odsłoń obrazek

 film - teledysk (3:58)

 Katecheza 12
 
Wierzę w Kościół

 Przymioty Kościoła Katolickiego 
 Co i ile? - 3MC 

 zadanie typu połącz w pary

 film-animacja (3:48)

 Katecheza 13
 
Jestem w Kościele

Jesteśmy w Kościołem Katolickim 
 Bo nikt nie ma z nas
 Bo nikt nie ma z nas - karaoke 

 zadanie typu uporządkuj tekst

 piosenka z tekstem (1:24)

 wersja karaoke (1:24)

 Katecheza 14
 
Kościół czeka na mnie

 Mk 16,16 

 film (2:02)

 Katechezy 1-14
 Sprawdzian - quiz

 Quiz z rozdziału I 

 zadanie typu test jednokrotnego wyboru

 

 Zobacz wszystkie rozdziały (dla zalogowanych)