Menu główne


 

<<< baza darmowych pomocy dydaktycznych 

 

 

"Wierzę w Boga"

Rozdział I: "Bóg kocha ludzi"

 Katecheza 1
 Stworzenie świata wyrazem wielkości Boga

 Stworzenie Świata 
 Stworzenie świata - slajdy 
 Stworzenie świata
 Jaki jest Pan Bóg? 

 prezentacja dynamiczna on-line (Prezi)

 22 ilustracje online

 quiz

 wykreślanka

 Katecheza 2
 
Człowiek najdoskonalszym dziełem Boga Stwórcy

 Stworzenie Świata 

 prezentacja dynamiczna on-line (Prezi)

 Katecheza 3
 
Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi, Obietnica Zbawiciela.

 Co to jest upadek i grzech pierworodny? 
 Adam i Ewa - slajdy 

 animacja (4 min)

 12 ilustracji online

 Katecheza 4
 Ludzie przez grzech oddalają się od siebie

 Kain i Abel - slajdy 
 Kain i Abel 
 Przepraszam Cię Boże 
 Przepraszam Cię Boże (wersja karaoke) 
 Kain i Abel - puzzle 

 11 ilustracji online

 zadanie typu pogrupuj

 piosenka z tekstem (1:07)

 piosenka w wersji instrumentalnej (1:07)

 puzzle on-line

 Katecheza 5
 
Bóg zawiera przymierze z człowiekiem

 Noe - slajdy 
 Pewnego dnia Noe
 Pewnego dnia Noe - karaoke 

 48 ilustracji online

 piosenka z tekstem (1:39)

 karaoke (1:39)

 Katecheza 6
 
Pycha niszczy przyjaźń z Bogiem - wieża Babel

 Wieża Babel - slajdy 
 Tak mnie skrusz 
 Tak mnie skrusz (wersja karaoke) 

 5 ilustracji online

 piosenka z tekstem (1:53)

 wersja instrumentalna (1:53)

 Katecheza 7
 
Jedność ludzi z Bogiem - w liturgii i sakramentach

 Liturgia i sakramenty 

 zadanie typu pogrupuj

 

 Zobacz wszystkie rozdziały (dla zalogowanych)