Menu główne


 

<<< baza darmowych pomocy dydaktycznych

 

 

 "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa"

Rozdział I: "Witam - Bądź pozdrowiony Panie"

 Katecheza 1
 Katecheza spotkaniem z Panem Bogiem

 Jezus i dzieci   puzzle

 Katecheza 2
 Znak krzyża uwielbieniem Boga

 W imię Ojca i Syna i Ducha 
 Zaczynam modlitwę... 

 piosenka z pokazywaniem gestów (1:15)

 film-piosenka (0:31)

 Katecheza 3
 Modlitwa rozmową z dobrym Ojcem

 "Ojcze nasz"   wersja ze śpiewem (2:40)

 Katecheza 4
 Ja i moja rodzina

 Modlitwa za mamę i tatę     modlitwa w wersji audio

 Katecheza 5
 Pan Bóg mnie kocha

 Serce

 zadanie typu połącz punkty

 piosenka (1:41)

 Katecheza 6
 W kościele spotykam Pana Jezusa

 Kościół - ważne przedmioty 
 Jezus jest tu 

 test jednokrotnego wyboru

 piosenka (1:41)

 Katecheza 7
 Niedziela dniem świętym

 Niedziela - świętowanie   zadanie typu grupowanie

 Katecheza 8
 
Pismo Święte słowem Pana Boga

 Biblia  zadanie typu połącz punkty

 Katecheza 9
 Słucham słowa Bożego

 Słowo Boże 
 Pismo Święte 

 zadanie typu ułóż w kolejności (litery)

 puzzle on-line

 Katecheza 10
 Maryja najtroskliwszą z Matek

 Najświętsza Maryja Panna   film animowany (4:08)

 Katecheza 11
 
Ze świętą Bernadettą modlę się do Maryi

 Św. Bernadetta 

  zadanie typu odsłoń obrazek(film)

 Katecheza 12
 Modlimy się na różańcu

 Zdrowaś Maryjo 
 Zdrowaś Maryjo 

 wersja ze śpiewem (2:27)

 zadanie typu uporządkuj treść

 

 Zobacz wszystkie rozdziały (dla zalogowanych)