Rozdział I: Droga do dojrzałosci

 Katecheza 1
 Odpowiedzialność za decyzje wiary

Świadectwo 
 3MC – Jaka jest różnica między wiarą a wiedzą?

 link do strony
 film-animacja (3:24)

 Katecheza 2
 Religijny wymiar życia ludzkiego

 Słowa klucze

 zadanie typu połącz w pary

 Katecheza 3
 Bóg wychowuje do dojrzałej wiary

 Co to znaczy wierzyć w Boga? 
 Czy ateizm prowadzi do lepszego świata

 

 film-animacja (3:14)
 film-animacja (4:07)

 Katecheza 4
 
Drogi poznania Boga — wprowadzenie w myśl św. Tomasza z Akwinu

 św. Tomasz z Akwinu - Czy Bóg istnieje? 
 Skarby Kościoła św. Tomasz z Akwinu 
Słowa klucze kat 3 i 4 
 Wnioski 

 film (6:35)
 film (7:06)
 zadanie typu połącz w pary
 zadanie typu uzupełnij

 Katecheza 5
 
Bóg szuka człowieka

 www.biblijni.pl/J,1,1-18 

 Pismo Święte w wersji audio

 Katecheza 6
 
„Zawieram z wami przymierze...” (Rdz 9,11)

 Słowa klucze 
 www.biblijni.pl/Rdz,17,1-27 
 Przymierza 

 zadanie typu połącz w pary
 Pismo Święte w wersji audio
 zadania typu pogrupuj

 Katecheza 7
 
Bóg posyła swojego Syna

 Słowa klucze 
 www.biblijni.pl/Rdz,3,1-24 

 zadanie typu połącz w pary
 Pismo Święte w wersji audio

 Katecheza 8
 
Bądźcie doskonali — cnoty Boskie i kardynalne

 Słowa klucze 
 3MC – Co to są cnoty?
 zadanie typu połącz w pary
 film-animacja (3:52)

 Katecheza 9
 
„Bądź wola Twoja” — biblijne przykłady posłuszeństwa

 www.biblijni.pl/Łk,1,46-56 
 Kluczowe Wersety Biblii - posłuszeństwo 
 Pokora - Remi Recław SJ
 Pismo Święte w wersji audio
 audycja (13:28)
 film (3:46)

 Katecheza 10
 
Chrystus uczy nas modlitwy

 KKK 587 
 Formy modlitwy
 Rodzaje modlitwy 
 3MC – O co modlimy się w modlitwie „Ojcze nasz”? 
 zadanie typu brakujące słowa
 zadanie typu połącz w pary
 zadanie typu połącz w pary
 film-animacja (3:32)

 Katecheza 11
 
Biblijne wzorce modlitwy — posłuszeństwo woli Bożej

 Prorocy   zadanie typu brakujące słowa

 Katecheza 12
 
Wytrwałość na modlitwie

 Rok liturgiczny 
 Rz 12,10-12 
 zadanie typu brakujące słowa
 zadanie typu brakujące słowa

 Katecheza 13
 
Tradycja modlitwy chrześcijańskiej

 Słowa klucze 
 KKKK 567 - Jakie momenty są najbardziej wskazane dla modlitwy? 
 zadanie typu połącz w pary
 zadanie typu brakujące słowa

 

Zobacz wszystkie rozdziały (dla zalogowanych)