Serdecznie dziękujemy dzieciom i młodzieży za aktywny udział w diecezjalnym konkursie plastycznym "Mój Anioł Stróż”. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszych inwencji twórczej oraz Waszego zaangażowania. Zarówno liczba zgłoszeń jak i pomysłowość przerosły nasze oczekiwania. Otrzymaliśmy ponad 700 prac konkursowych, niektóre z nich przybyły do nas również z innych diecezji. Wybór był naprawdę bardzo trudny, stąd postanowiliśmy przyznać jeszcze wiele wyróżnień. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursu, w naszej galerii oraz na facebooku  zamieściliśmy wszystkie nagrodzone prace.
Jeszcze raz dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie naszym konkursem. Mamy nadzieję, że równie mile zostaniemy zaskoczeni podczas kolejnych konkursów organizowanych przez Centrum Edukacji Katechetycznej. 

Komisja konkursowa w składzie:

ks. dr Leszek Pachuta - Dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu

ks. dr Bogdan Krempa - Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu

ks. mgr lic. Marcin Hanus - Wicedyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, katecheta

mgr Małgorzata Jackowska - mgr sztuki, spec. Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, Grafik Warsztatowy WDS

 mgr inż. Monika Bidas - Koordynator ds Katechizmów WDS

 

ogłasza wyniki Diecezjalnego Konkursu Plastycznego "Mój Anioł Stróż":

 

KATEGORIA I - Przedszkola:

I miejsce                     -  Paulina Dereń w SP (ZPPO) klasa "0" w Samborcu

II miejsce                   -  Szymon Wołosz SP (ZPPO) klasa "0" w Samborcu

III miejsce                  -  Nicola Kocur 3, 5 lat Gorzyce

wyróżnienia:

 1. Joanna Kochan-Hojło - Ochronka w Rudniku,
 2. Dominika Suchecka - Ochronka w Rudniku,
 3. Wiktoria Biernacka - Ochronka w Rudniku,
 4. Marta Wieczerzak - Ochronka w Rudniku,
 5. Laura Sekulska - Ochronka w Rudniku,
 6. Amelia Ulińska - Ochronka w Rudniku,
 7. Kornel Bednarski - "Akademia Przedszkolaka" w Kleczanowie
 8. Zuzanna Gaj - SP klasa "0" w Jaślanach
 9. Gabryjela Rzeźnik - SP klasa "0" w Jaślanach
 10. Patryk Sendrowicz - 3,5 lat Samborzec

 

KATEGORIA II - Szkoły Podstawowe klasy 1-3

I miejsce                     -  Julia Grudzień, kl. 3b ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Św.

II miejsce                   -  Amelia Domaradzka, 2a, SP nr 4 w Sandomierzu

III miejsce                  -  Ewa Dziedzic, 3a, PSP w Bogorii

wyróżnienia:

 1. Hanna Mróz, 2b, PSP im. J. Twardowskiego w Krzemieniu
 2. Natalia Kwiatkowska, 3b, SP nr 4 w Sandomierzu
 3. Hanna Tenderowicz, 3c, SP nr 4 w Sandomierzu
 4. Dominika Szewc, kl. 1, PSP im. K.S.Wyszyńskiego w Krawcach
 5. Franciszek Karolik, 3a, ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Św.

 

KATEGORIA III - Szkoły Podstawowe klasy 4-6

I miejsce                     - Kornelia Kicińska, kl.5,  SP w Osieku

II miejsce                   - Oliwia Nowak, kl 4, PSP Nr 3 w Stalowej Woli

III miejsce                  - Kornelia Różycka, kl. 4, SP im. Św. Jana Pawła II w Łętowni

wyróżnienia:

 1. Przemysław Kasak, 4a, SP nr 3 w Sandomierzu
 2. Magda Róża, kl.5, SP im. ks. J. Popiełuszki w Jaślanach
 3. Karolina Tomecka, kl. 4, PSP im. ks. J. Twardowskiego w Krzemieniu

 

KATEGORIA IV - Szkoły Gimnazjalne

I miejsce                     - Kinga Bednarz, Publiczne Gimnazjum w Starym Narcie

II miejsce                   - Sandra Sowa, Gimnazjum Nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nisku

III miejsce                 - Agata Flis, Zespół Szkół w Krzemieniu

wyróżnienia:

 1. Marta Kaczmarczyk, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Św.
 2. Karolina Woźniak, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Św.

 

KATEGORIA V - Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce                     - Iwona Pawlik, I LO Collegium Gostomianum 

                                   w Sandomierzu

II miejsce                   - Monika Wydra, I TEM, ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu oraz Justyna Kantor, III TSA, ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu

Nagrody i dyplomy zostana przekazane do 31 marca 2016.             

Specjalne podziękowania dla uczestników konkursy spoza naszej diecezji:

Jagoda Olewińska - kl. 1 b, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kozienicach - wyróżnienie
Uczniowie z Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Wsoli; wyróznienie dla Szymona Sułkowskiego z klasy I b
Dzieci i młodzież z Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim

...........................................................................................................................................................................................................................................


Regulamin Diecezjalnego Konkursu Plastycznego 
pt. "MÓJ ANIOŁ STRÓŻ"

 ORGANIZATORZY:

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Centrum Edukacji Katechetycznej

PARTNERZY:

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu

Galeria Świętego Michała Archanioła w Sandomierzu

CELE KONKURSU:

 • popularyzacja chrześcijańskich treści religijnych
 • rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
 • wyrażanie wrażliwości artystycznej poprzez twórcze działania w zakresie podstawowych technik plastycznych

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 • Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z przedszkoli, a także uczniowie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Diecezji Sandomierskiej,

 • Kategorie:

przedszkola

szkoły podstawowe klasy 1-3

szkoły podstawowe klasy 4-6

szkoły gimnazjalne

szkoły ponadgimnazjalne

 • Wymagania:
  • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, wykonaną indywidualnie,
  • prace mogą być wykonane w technice malarskiej (farby akrylowe, akwarele, tempery, pastele olejne), w technice rysunku lub w technice mieszanej,
  • autor pracy konkursowej może również wykonać ją techniką własną, uwzględniając możliwość jej oprawy, pozwalającą na wyeksponowanie w ramach wystawy pokonkursowej,
  • praca nie może przekraczać wymiarów (297x420mm) - A3, na podłożu umożliwiającym transport i ekspozycję,
  • prace należy przesłać na adres Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu (podany poniżej),
  • prace z danej szkoły, czy przedszkola można przesyłać indywidualnie lub zebrane razem w jedną przesyłkę.
  • każda praca powinna zawierać metryczkę na odwrocie pracy z następującymi informacjami: imię i nazwisko ucznia, szkoła/ klasa, przedszkole/wiek według wzoru poniżej:

Praca na konkurs "Mój Anioł Stróż"

imię i nazwisko

 

klasa lub wiek

 

szkoła/ przedszkole

 

TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • nadsyłanie prac (według określonych powyżej wymagań) do 7 lutego 2016 roku (liczy się data wysłania) na adres:

WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA W SANDOMIERZU

CENTRUM EDUKACJI KATECHETYCZNEJ

UL. ŻEROMSKIEGO 4

27-600 SANDOMIERZ

 • wyniki konkursu zostaną zamieszczone 1 marca 2016 roku na stronie www.katechizmy.com.pl/konkursy
 • nagrody i dyplomy zostaną przesłane na koszt organizatora na adres szkoły

do 31 marca 2016 roku.

OCENA:

Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność z tematyką,

- samodzielność pracy,

- pomysłowość i oryginalność,

NAGRODY:

Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody w 5 kategoriach:

KATEGORIA I - Przedszkola - za zajęcie I, II, III miejsca dyplomy oraz nagrody rzeczowe

KATEGORIA II – Szkoły Podstawowe klasy 1-3 - za zajęcie I, II, III miejsca dyplomy oraz nagrody rzeczowe

KATEGORIA III – Szkoły Podstawowe klasy 4-6 - za zajęcie I, II, III miejsca dyplomy oraz  nagrody rzeczowe

KATEGORIA IV – Szkoły Gimnazjalne - za zajęcie I, II, III miejsca dyplomy oraz nagrody rzeczowe

KATEGORIA V – Szkoły Ponadgimnazjalne - za zajęcie I, II, III miejsca dyplomy oraz nagrody rzeczowe

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatora konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na wystawie w Galerii Świętego Michała Archanioła w Sandomierzu, a także na stronach internetowych:

www.katechizmy.com.pl

www.galeriaswietegomichala.pl 

www.facebook.com/CentrumEdukacjiKatechetycznej

Do pobrania:

 Regulamin konkursu

 Plakat