Menu główne

W związku z prowadzeniem badań ewaluacyjnych wśród katechetów prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest uzyskanie opinii na temat podręczników do nauki religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza na bazie Podstawy programowej i Programu nauczania religii z 2010 r. Ankieta jest anonimowa. 

Link do ankiety on-line

Dziękujemy za trud wypełnienia ankiety.