Menu główne

Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie a także przy współudziale licznych podmiotów i fundatorów nagród, organizuje już po raz ósmy, a po raz trzeci na skalę międzynarodową, konkurs plastyczno - literacki na temat bł. Bolesławy Lament.

(23kB)

Konkurs rozpoczął się 25 października 2016 r. Organizatorzy oczekują na prace do 1 marca 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2017 r. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do końca czerwca 2017 r.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami źródłowymi zamieszczonymi na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
Wszystkie informacje wraz z Regulaminem Konkursu dostępne są na stronach internetowych organizatorów. Zapraszamy do współpracy i życzymy sukcesów!
Linki do konkursu to:
http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/wydarzenia.html
http://katecheza.olsztyn.pl/konkursy-olimpiady/