Menu główne

"Plansze katechetyczne cz. 1."

„Plansze katechetyczne. Cz. 2. Sakramenty."

Redakcja: ks. Stanisław Łabendowicz

"Plansze katechetyczne cz. 1."
1. Dekalog
2. Główne prawdy wiary
3. Uczynki miłosierdzia
4. Osiem błogosławieństw
5. Różaniec
6. Pięć przykazań kościelnych
7. Liturgia Mszy Świętej
8. Rok Liturgiczny
9. Mapa Palestyny z czasów Chrystusa

„Plansze katechetyczne. Cz. 2. Sakramenty."
1. Sakrament chrztu
2. Sakrament bierzmowania
3. Sakrament Eucharystii
4. Sakrament pokuty i pojednania
5. Sakrament kapłaństwa
6. Sakrament małżeństwa
7. Sakrament namaszczenia chorych
Redakcja: ks. Stanisław Łabendowicz