Menu główne

Zapraszamy katechetów diecezji sandomierskiej na szkolenia pt. "Katecheza z tablicą interaktywną" oraz "Wykorzystanie urządzeń mobilnych na lekcjach religii". Szkolenia będa się odbywały według harmonogramu rejonowych spotkań katechetycznych:

27 września, godz. 16.00 - 17.00 - Ostrowiec Św.
29 września, godz. 16.00 - 17.00 - Sandomierz
4 października godz. 16.00 - 17.00 - Tarnobrzeg
6 października godz. 16.00 - 17.00 - Janów Lub.
12 października godz. 16.00 - 17.00 - Stalowa Wola
18 października godz. 16.00 - 17.00 - Staszów

Szczegóły na:
 http://katechizmy.com.pl/szkolenia-i-konferencje